dima
  • Biserica

    Biserica Mănăstirii Oaşa                                                                                                           structură: inginer Cornel Faracaş                                                                                        2013-2014